Kleine lettertjes

Koekkoek Advocatuur verricht zijn werkzaamheden voor u op basis van een overeenkomst van opdracht. Op deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.

download de algemene voorwaarden