Privacy

Persoonsgegevens

Bij het bezoeken van www.koekkoekadvocatuur.nl worden geen persoonlijke gegevens van de bezoeker vastgelegd. Een bezoek aan deze website geschiedt derhalve anoniem. Hierop bestaat een uitzondering. Indien de bezoeker het contactformulier op de website invult, worden de aldus verstrekte gegevens wel vastgelegd. Vastlegging en gebruik van die gegevens vindt evenwel uitsluitend plaats overeenkomstig het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Op verzoek verstrekt Koekkoek Advocatuur inzage in de wijze waarop uw gegevens zijn verwerkt. Indien gewenst, worden uw gegevens gewijzigd of verwijderd.

Cookies

Koekkoek Advocatuur maakt gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van deze website te kunnen meten en analyseren. Daarbij is gekozen voor het uitsluitend verzamelen van anonieme gegevens. Aan de hand van de gegevens over het gebruik van deze website, kan deze website verder verbeterd worden. Google gebruikt deze gegevens ook zelf overeenkomstig haar eigen voorwaarden. Koekkoek Advocatuur wijst u er op dat deze voorwaarden regelmatig kunnen wijzigen en Koekkoek Advocatuur daarop geen invloed heeft.

Heeft u vragen over het voorgaande neemt u dan gerust contact met ons op.