Wat kost dat?

Koekkoek Advocatuur verricht zijn werkzaamheden op basis van een uurtarief.

Dit uurtarief bedraagt € 160,00 exclusief BTW. Afhankelijk van de complexiteit en de spoedeisendheid van de werkzaamheden kan dit uurtarief worden verhoogd naar € 180,00.

In het geval Koekkoek Advocatuur vaker en met enige continuïteit werkzaamheden voor u verricht, is het mogelijk afwijkende afspraken omtrent het uurtarief te maken.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Indien u als particulier een gering inkomen en vermogen heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.rechtsbijstand.nl. Als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand zal Koekkoek Advocatuur voor u een “toevoeging” aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Als deze aanvraag wordt toegewezen, zullen de kosten voor rechtsbijstand (goeddeels) door de overheid worden vergoed. Wel bent u een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte daarvan wordt (eveneens) bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand.

Naast de kosten van Koekkoek Advocatuur dient u, in het geval er sprake is van gerechtelijke procedures, rekening te houden met aanvullende kosten zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten voor getuigen en/of deskundigen, kosten voor uittreksels en (eventueel) de kosten van een proceskostenveroordeling.

Indien u als particulier een gering inkomen en vermogen heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand.